Marmara Üniversitesi

arac_gelistirmeARAÇ GELİŞTİRME DERSİ İÇİN BİLGİ 

Dersin temel amacı PDR alanında kullanılabilecek bir ölçek geliştirilmesi için gerekli teorik ve pratik bilgilere ulaşmaktır. Dersin bu amacı çerçevesinde, dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerimin likert türünde bir ölçeğin geliştirme yeterliğine uygulama düzeyinde sahip olması planlanmaktadır. Öte yandan PDR alanında Türkiye koşullarında test seçimi, test kullanımı ve geliştirilmesine ilişkin olarak duyarlılık kazanılması da dersin amaçları arasındadır. Bu amaçlar bağlamında alan bilgisi için gereken temel istatistiksel analizler de taranmış olur.

Ders öncelikle 2. sınıfta alınan istatistik-1 ve istatistik-2 derslerinin kapsamında bulunan analizlerin bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesine yönelik uygulamalarla başlar. Formüller, tablolar ve hesap makinası gibi araç kullanımı ve manuel uygulamalar yoktur; tüm analizlerin bilgisayar ortamında gerçekleşmesi söz konusudur. Bu bölüm yeni analizlerin öğrenilmesinden çok, formüllerle elle yapılan analizlerin bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesine odaklanır. Bu nedenle öğrencilerimizin en az iki kişiye bir bilgisayar düşecek şekilde dizüstü bilgisayarı getirmesi gerekmektedir. Kullanılacak paket program ders içinde öğrencilerimize sunulacaktır.

Bu kısım tamamlandığında ölçek standardizasyonu ile ilgili konu ve analizlere geçilir. Bu bağlamda madde hazırlama sürecinden başlayarak açımlayıcı faktör analizi ile tamamlayıcısı analizler, güvenirlik analizleri, madde analizleri gibi başlıklar konu edilir.

Dersin kazanımları vize ve finalde ağırlıklı olarak proje çalışmaları ile denetlenir. Ayrıca biçimlendirme ve yetiştirme amacıyla zaman zaman quiz tarzı uygulamalarla öğrencilerimize geri-bildirim verilmektedir. Öğrencilerim dersle ilgili sorularını mail ya da sosyal medya üzerinden sorabilirler.

Başarılar dilerim.