BİLGİ

Final ödeviniz için aşağıda size bir SPSS data dosyası (final_halic.sav) sunulmuştur. Dosya SPSS 7.0 versiyonu dahil olmak üzere üst versiyonlarda açılabilecek şekilde kaydedilmiştir. Dosya ile ilgili “açılmama” gibi bir problem yaşanırsa lütfen makinenizdeki programda bir problem olup olmadığını kontrol ediniz. Ödevinizin içeriğini oluşturması beklenen başlıklar aşağıda sunulmuştur.

Dosyayı İndir: final_halic

İSTENENLER

 1. İç Tutarlık Katsayılarının Hesaplanması
  (Bu başlık altında sizden Cronbach Alpha, Guttman, Spearman Brown değerlerini bulmanız, cronbach alpha değerini düşüren maddeleri belirlemeniz, elemeniz ve madde sayısını faktör analizine en uygun hale getirmeniz istenmektedir. Bu işlemlerin ardından oluşacak tabloları bir araştırma raporunda kullanılabilecek formatta düzenlemeyi ve doğru biçimde yorumlamayı ihmal etmeyiniz.)
 2. Faktör Analizleri
  (Bu başlık altında sizden temel bileşenler analizi [principal component analysis] ve varimax dik döndürme [varimax with Kaiser normalization] ile ölçeğin faktör yapısını incelemeniz, maddelerin ve faktörlerin faktör yüklerini hesaplamanız, maddelerin hangi faktörler içinde yer aldığını belirmeniz istenmektedir.Bu işlemlerin ardından oluşacak tabloları bir araştırma raporunda kullanılabilecek formatta düzenlemeyi ve doğru biçimde yorumlamayı ihmal etmeyiniz.)
 3. Madde ve Faktör Ayırdedicilik İndeksleri
  (Bu başlık altında sizden madde, faktör ve toplam puan üzerinden ayırdedicilik [discriminant] analizlerini yapmanız beklenmektedir. Bu işlemlerin ardından oluşacak tabloları bir araştırma raporunda kullanılabilecek formatta düzenlemeyi ve doğru biçimde yorumlamayı ihmal etmeyiniz.) Ayırdedicilik için :

  • Önce grubun %27’lik kısmının kaç kişi olduğunu hesaplayınız.
  • Her bir maddeyi/alt boyutu/toplam puanı “sırayla” küçükten büyüğe veya büüykten küçüğe sıralatınız (sort cases komutunu kullanarak yapabilirsiniz)
  • Dosyada yeni bir değişken oluşturup (söz gelimi “grup” isimli bir değişken) üst ve alt %27’lik grupları alt grup ve üst grup şeklinde tanımlayınız.
  • Her bir madde / alt boyut / toplam puan için testi ile alt ve üst %27’lik grubun aritmetik ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığını belirleyiniz. Sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuşsa ayırdedici olduğu yorumunu yapabilirsiniz.
 4. Madde-Toplam ve Madde-Kalan Analizleri
  (Bu başlık altında sizden madde-toplam [Item-total] ve madde-kalan [Item-reminder] analizlerini yapmanız beklenmektedir. Bu işlemlerin ardından oluşacak tabloları bir araştırma raporunda kullanılabilecek formatta düzenlemeyi ve doğru biçimde yorumlamayı ihmal etmeyiniz.)
  Bunun için için :

  • Önce alt boyut ve toplam puanları belirleyiniz (Bunun için compute komutundan yararlanabilirsiniz)
  • Item-Total için, Pearson analizi ile maddelerin toplam puanla korelasyonunu hesaplayınız. Sonuç anlamlıysa madde toplamla ilişkildir.
  • Item-Reminder için, toplam puandan maddelerden alınan puanları çıkararak aynı analizi (Pearson) tekrarlayınız. Sonuç anlamlıysa madde toplamla ilişkildir.
 5. Devamlılık Katsayılarının Hesaplanması
  (Bu başlık altında sizden “faktörler ve toplam puan” üzerinden test-tekrar test korelasyon analizlerini yapmanız beklenmektedir. Bu amaçla gereken ikinci test verilerini kendiniz hazırlayınız. Bu işlemlerin ardından oluşacak tabloları bir araştırma raporunda kullanılabilecek formatta düzenlemeyi ve doğru biçimde yorumlamayı ihmal etmeyiniz.)
 6. Faktörler Arası Korelasyonlar
  (Bu başlık altında sizden faktörler ve toplam puan korelasyon analizlerini yapmanız beklenmektedir. Bu işlemlerin ardından oluşacak tabloları bir araştırma raporunda kullanılabilecek formatta düzenlemeyi ve doğru biçimde yorumlamayı ihmal etmeyiniz.)
 7. Kriter Geçerliğinin Hesaplanması
  (Bu başlık altında sizden faktörler ve/veya toplam puan üzerinden benzer ölçekten elde edilen puanlar arasındaki korelasyon analizlerini yapmanız beklenmektedir. Bu işlemlerin ardından oluşacak tabloları bir araştırma raporunda kullanılabilecek formatta düzenlemeyi ve doğru biçimde yorumlamayı ihmal etmeyiniz.)

KOLAYLIKLAR DİLERİM.