Başlıklar

001. İstatistik Tarihi
002. SPSS Kullanımına İlişkin Teknik Bilgiler
003. Dağılımların Normalliği ve Normalliğin Test Edilmesi
004. Merkezî Yığılma ve Yayılma Ölçüleri,
005. Örneklem istatistiklerinden evren parametrelerine: Güven Aralıkları
006. Fark Testleri İçin Basit Bir Algoritma
007. Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Korelasyonlar
008. Bağımsız [İlişkisiz] Gruplar t Testi
009. Bağımlı [İlişkili] Gruplar t Testi
010. Non-Parametrik Mann Whitney-U Testi
011. Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)
012. Pearson Çarpım Moment Korelasyon Katsayısı
013. Spearman Sıra Farkları Korelasyon Katsayısı
014. Nokta Çift Serili Korelasyon Katsayısı
015. Çift Serili Korelasyon Katsayısı
016. Kruskal Wallis-H Testi

EKLER

Ek-1. t Değerleri Tablosu
Ek-2. Kikare (Chi-Square) Değerleri Tablosu
Ek-3. Örnek Bulgular/Tablo Yorumları
Ek-4. Basit SPSS Sözlüğü

ÖNEMLİ TABLOLAR

LİNKLER

ÖRNEK VERİ DOSYALARI

 1. 001 Betimsel Değerler
 2. 002 Bağımsız Grup t Testi (Independent Samples t Test)
 3. 003 Mann Whitney-U
 4. 004 Kruskal Wallis-H
 5. 005 Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA)
 6. 006 Wilcoxon Signed Ranks Test
 7. 007 Eşleştirilmiş Grup t testi (Paired Samples t Test)
 8. 008 Friedman Testi
 9. 009 Örnek Güvenirlik Dosyası
 10. 010 İki Boyutlu Varyans Analizi (PDR)
 11. 011 Dilsel Eşdeğerlik Dosyası (PDR)
 12. 012 Örnek Faktör Analizi Dosyası (1)
 13. 013 Örnek Faktör Analizi Dosyası (2)
 14. 014 Örnek Faktör Analizi Dosyası (3)