kor_anima1 kor_anima3

Alternatif Korelasyonlar

Değişkenler Y  Değişkeni
X Değişkeni Değişken Türü Sürekli Gerçek Süreksiz Yapay Süreksiz
Sürekli Pearson (Parametrik)Spearman(Non-Par.) Nokta Çift Serili Çift Serili
Gerçek Süreksiz Nokta Çift Serili Ø (Phi) Yok
Yapay Süreksiz Çift Serili Yok Tetrakorik

Pearson Çarpım Moment Korelasyon Katsayısı

1. Değişken Parametrik, sürekli, normal dağılım, n>30, eşit aralıklı ölçek, geçerli güvenilir ölçme aracı
2. Değişken Parametrik, sürekli, normal dağılım, n>30, eşit aralıklı ölçek, geçerli güvenilir ölçme aracı
Korelasyon Katsayısı  Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi (r)
Formül  
Serbestlik Derecesi Sd=n-2
Güven Aralığı  n>100, r=0.20-0.80 arası ise;               Değilse;
Anlamlılık   Bkz. t tablosu

Spearman Sıra Farkları Korelasyon Katsayısı

1. Değişken Non-parametrik, sürekli, çarpık dağılım, n<30, sıralama ölçeği
2. Değişken Non-parametrik, sürekli, çarpık dağılım, n<30, sıralama ölçeği
Korelasyon Katsayısı  Spearman Sıra Farkları Korelasyon Katsayısı
Formül  
Serbestlik Derecesi Sd=n-1
Güven Aralığı YOK
Anlamlılık  

Çift Serili Katsayısı (Biserial Correlation Coeffident)

1. Değişken Sürekli
2. Değişken Yapay süreksiz (iki kategorili) Yarı non-parametrik
Korelasyon Katsayısı  Çift Serili Korelasyon katsayısı
Formül  
Serbestlik Derecesi Sd=n-2
Güven Aralığı  
Anlamlılık  

Phi (Dörtlü) Korelasyon Katsayısı

1. Değişken İki kategorili gerçek süreksiz
2. Değişken İki kategorili gerçek süreksiz
Korelasyon Katsayısı  Phi -Pay- (Dörtlü) Korelasyon katsayısı
Formül  
Serbestlik Derecesi Sd=1
Güven Aralığı YOK
Anlamlılık    

Tetrakorik Korelasyon Katsayısı

1. Değişken İki kategorili Yapay Süreksiz
2. Değişken İki kategorili Yapay Süreksiz
Korelasyon Katsayısı  Tetrakorik Korelasyon Katsayısı
Formül  
Serbestlik Derecesi Sd=n-2
Güven Aralığı  
Anlamlılık    

Kısmî Korelasyon Katsayısı

1. Değişken Bir sürekli değişkenle kontrol altındaki iki sürekli değişken arasındaki ilişki
2. Değişken
Korelasyon Katsayısı  Kısmî Korelasyon Katsayısı
Formül
Serbestlik Derecesi Sd=n-3
Güven Aralığı YOK
Anlamlılık Pearson Anlamlılığı

Çoklu Korelasyon Katsayısı

1. Değişken İki sürekli Bağımsız Değişkenin bir bağımlı değişken ile ilişkisi
2. Değişken
Korelasyon Katsayısı  Çoklu Korelasyon Katsayısı
Formül
Serbestlik Derecesi Sd=n-3
Güven Aralığı YOK
Anlamlılık Pearson Anlamlılığı

Kontincensi Korelasyon Katsayısı

1. Değişken Gerçek veya Yapay süreksiz iki veya daha fazla kategorili
2. Değişken Gerçek veya Yapay süreksiz iki veya daha fazla kategorili
Korelasyon Katsayısı  Kontincensi Korelasyon Katsayısı
Formül
Serbestlik Derecesi
Güven Aralığı
Anlamlılık K’nın üst sınırını belirlemek için Kmax için düzeltme formülü