KARAR ALGORİTMASI

(Katkılarından dolayı Nilüfer Ülker’e teşekkürler.)

algoritma_karar