MANN WHITNEY-U
(İKİ ARİTMETİK ORTALAMA ARASINDAKİ FARKIN ANLAMLILIĞININ TEST EDİLMESİ -küçük Örneklem Gruplarında)

Normal dağılım özelliği göstermeyen bir dağılımda iki bağımsız grup ortalamalarını karşılaştırmak amacıyla kullanılan non-parametrik bir yöntemdir.

Örnek:

Aşağıda N=23 olan bir grubun sözel yetenek testinden elde edilen puanlarla cinsiyet değişkenine ilişkin dağılımlar sunulmuştur. Sözel yetenek puanlarının cinsiyet değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini test ediniz.

Cevap:

tbl003

Tablo

tbl004

Yorum:

Sözel yetenek puanları cinsiyet değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. Fark kız öğrencilerin lehine gerçekleşmiştir.

Bilgisayar Analizi Sonuçları

image024
image026
image028