(Product-Moment Correlation Coefficient)

Dağılım normal olduğunda iki sürekli değişken arasındaki lineer ilişkinin belirlenmesinde kullanılır. “r” ile gösterilir.

tbl005

Anlamlılık için

image010

image012

image014

YORUM

X ve Y değişkenleri arasındaki ilişki istatistiksel açıdan p<.01 düzeyinde pozitif yönde anlamlı bulunmuştur.

SPSS ANALİZ TABLOSU

image016