(Spearman Rho Correlation Coefficient)

Dağılım normal olmadığında iki sürekli değişken arasındaki ilişkinin belirlenmesinde kullanılır. ” (rho)” ile gösterilir.

Kod X Y Xsıra Ysıra (Xs-Ys)

D

(Xs-Ys)²

1 40 36 2 5 -3 9
2 70 59 1 2 -1 1
3 38 72 3,5 1 2,5 6,25
4 26 38 5 4 1 1
5 38 50 3,5 3 0,5 0,25
            ΣD²=17,50

Rho=0,12

 

Anlamlılık için

t=0,21

image016

2,776>0,21

YORUM

X ve Y değişkenleri arasındaki ilişki istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>.05).

SPSS ANALİZ TABLOSU

image020