2022-2023 BAHAR DÖNEMİ

001. SOS13406 SEMİNER-II 

002. SOS20328 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

003. SOS13206 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 

004. BİYOİSTATİSTİK

005. BEYİN ARAŞTIRMALARI VE İSTATİSTİK